Misirli Ahmet – A Partial Discography

I started to be interested in percussion, at the beginning of the 1990s. I was listening to the albums I bought and the music I heard on TV and radio focusing on the darbuka. Listening to Rakkas on the Sezen Aksu’s album Isik Dogudan Yukselir (Ex Oriente Lux), released in 1995, the extraordinary darbuka solo […]

Mısırlı Ahmet – Kısmi Diskografi

Darbukaya ilgi duymaya başladığım 1990’ların başlarında hem satın aldığım albümleri hem de TV ve radyoda duyduğum müzikleri darbukaya odaklanarak dinliyordum. 1995’te yayınlanan Sezen Aksu’nun Işık Doğudan Yükselir albümündeki Rakkas parçasında icra edilen sıra dışı darbuka solosu Mısırlı Ahmet’e aitti. Mısırlı Ahmet’i ilk kez bu sayede duydum ve onun darbukada arkasından gidilebilecek bir üstat olduğunu kabul […]